Dokumente

Hierdie blad bevat dokumente geskandeer uit ’n verskeidenheid argiewe. Die dokumente is verwant aan die stamboom en familiegeskiedenis van Barend Jakobus Lodewikus SMIT (gebore 1971), en sy twee susters, Maria Magdalena Baldry (1969) en Johanna Hendrina Parker (1977) (beide gebore SMIT), asook hulle ouers, Barend Jakobus Lodewikus SMIT (1938) en Adriana Catharina Smit (gebore BORNMAN) (1942). Sommige dokumente bevat net leidrade wat opgevolg kan word, en hou dus nie direk verband met genoemde persone se stamboom nie.

FAMILIENAAM – BORNMAN

1816: DOOP: Bornman, Maria Magdalena (geb. 1815) – OUERS: Bornman, JC en Du Preez, CC

1848: DOOP: Bornman, Schalk Jacobus (geb. 1846) – OUERS: Bornman, JJ en Roos, AM

1858: DOOP: Bornman, Leendert Hermanus (geb. 1858) – OUERS Bornman, JJ en Roos, AM

1864: HUWELIK: Bornman, Johannes Gysbertus Roos (geb. 1844) en De Wet, Jacoba Elizabeth (geb. 1847)

1887: DOOP: Bornman, Hendrika Petronella Wilhelmina (JJ Bornman 1900 se SUSTER)

1889: DOOP: Bornman, Jacoba Elizabeth (JJ Bornman 1900 se SUSTER)

1892: DOOP: Bornman, Dorothea Theunissina (JJ Bornman 1900 se SUSTER)

1894: DOOP: Bornman, Johannes Gysbertus Roos (JJ Bornman 1900 se BROER)

1901: DOOP: Bornman, Johannes Jurgens (geb. 1900) (Register)

1901: DOOP: Bornman, Johannes Jurgens (geb. 1900) (Sertifikaat)

1905: DOOP: Bornman, Jacobus Ignatius (JJ Bornman 1900 se BROER)

1919: HUWELIK: Cloete (Erasmus), Maria Christina Magdalena Gertruida (geb. 1878)

1919: KERK: Bornman, Johannes Jurgens (geb. 1900) en Bornman, Jan Willem (geb. 1897)

1932: STERFTEKENNIS: Bornman, Mijndert Jacobus (geb. 1852) (JGR Bornman 1844 se BROER)

1952: STERFTEKENNIS: Bornman, Jacoba Elizabeth (getroud Strydom) (geb. 1889) (JJ Bornman 1900 se SUSTER)

1957: HUWELIK: Bornman, Johannes Jurgens (geb. 1934) (AC Smit se BROER)

1969: Stamboom: Smit – Bornman – Schoeman – Cloete – Coetzee – Joubert – Erasmus – Jansen van Rensburg (LET WEL: Adriana Catharina BORNMAN se ouma word verkeerdelik aangedui as Hendrika Petronella Wilhelmina Jansen van Vuuren. Dit behoort te wees Jansen van Rensburg.)

FAMILIENAAM – CLOETE

1851: DOOP: Cloete, Jacob Johannes (geb. 12-08-1851) (Fauresmith, OVS)

1867: HUWELIK: Cloete, Cornelis Willem (geb. 1843) (dalk BROER van Jozua Cloete 1842)

1869: HUWELIK: Cloete, Cornelis Willem Petrus (Graaff-Reinet)

1873: HUWELIK: Cloete, Jacob Johannes (Rouxville, OVS)

1874: DOOP: Cloete, Wilhelmina Francina (geb. 12-06-1874)

1877: DOOP: Cloete, Aletta Catharina (geb. 11-11-1876)

1879: DOOP: Cloete, Gert Johannes (geb. 31-08-1879)

1881: DOOP: Cloete, Magdalena Johanna (geb. 24-09-1881)

1894: KERK Cloete, Jacob Johannes (Zastron, OVS vanaf Rouxville, OVS)

18xx STERKTEKENNIS: Genoem Cloete, Cornelis Willem en Cloete, Josua

1902: GRAFSTEEN: Cloete, J (geb. 1834) (sterfplek Volksrust, Wakkerstroom Distrik)

1902: GRAFSTEEN: Cloete, JD (Wakkerstroom Kommando)

1902: STERKTEKENNIS: Cloete, Jozua (geb. 1834) (sterfplek Volksrust, Wakkerstroom Distrik)

1919: HUWELIK: Cloete (Erasmus), Maria Christina Magdalena Gertruida (geb. 1878)

1919: STERKTEKENNIS: Cloete, Gerrit Johannes (dalk NEEF van JJ Cloete) (geb. 1885) (sien MOEDER Jansen van Rensburg)

1969: Stamboom: Smit – Bornman – Schoeman – Cloete – Coetzee – Joubert – Erasmus – Jansen van Rensburg (LET WEL: Adriana Catharina BORNMAN se ouma word verkeerdelik aangedui as Hendrika Petronella Wilhelmina Jansen van Vuuren. Dit behoort te wees Jansen van Rensburg.)

1970: BRIEF van Cloete, Jozua aan sy niggie Cloete, MCMG

1978: GRAFSTEEN: Cloete, Maria Christina Magdalena Gertruida (geb. 1905)

FAMILIENAAM – COETZEE

1852: STERFTEKENNIS: Coetzee, Jan Viljoen (geb. 1788)

1894: STERFTEKENNIS: Coetzee, Martha Helena (geb. 1855)

1969: Stamboom: Smit – Bornman – Schoeman – Cloete – Coetzee – Joubert – Erasmus – Jansen van Rensburg (LET WEL: Adriana Catharina BORNMAN se ouma word verkeerdelik aangedui as Hendrika Petronella Wilhelmina Jansen van Vuuren. Dit behoort te wees Jansen van Rensburg.)

FAMILIENAAM – ERASMUS

1919: HUWELIK: Cloete (Erasmus), Maria Christina Magdalena Gertruida (geb. 1878)

1969: Stamboom: Smit – Bornman – Schoeman – Cloete – Coetzee – Joubert – Erasmus – Jansen van Rensburg (LET WEL: Adriana Catharina BORNMAN se ouma word verkeerdelik aangedui as Hendrika Petronella Wilhelmina Jansen van Vuuren. Dit behoort te wees Jansen van Rensburg.)

FAMILIENAAM – JANSE(N) VAN RENSBURG

1969: Stamboom: Smit – Bornman – Schoeman – Cloete – Coetzee – Joubert – Erasmus – Jansen van Rensburg (LET WEL: Adriana Catharina BORNMAN se ouma word verkeerdelik aangedui as Hendrika Petronella Wilhelmina Jansen van Vuuren. Dit behoort te wees Jansen van Rensburg.)

FAMILIENAAM – JOUBERT

1969: Stamboom: Smit – Bornman – Schoeman – Cloete – Coetzee – Joubert – Erasmus – Jansen van Rensburg (LET WEL: Adriana Catharina BORNMAN se ouma word verkeerdelik aangedui as Hendrika Petronella Wilhelmina Jansen van Vuuren. Dit behoort te wees Jansen van Rensburg.)

FAMILIENAAM – SCHOEMAN

1797: DOOP: Dorfling JF – SIEN Moeder Wykser, Susanna Sophia

1870: HUWELIK: Schoeman, Jacob Bernant met Erasmus, Johanna Hendrina

1870: STERFTEKENNIS: Dorfling, Jacob Bernard (geb. 1800)

1880: STERFTEKENNIS: Schoeman, Marthinus Johannes (geb. 1820)

1882: STERFTEKENNIS: Dorfling, Susanna Sophia (geb. 1821)

1890: STERFTEKENNIS: Schoeman, Petronella Dorothea Maria (geb. 1871)

1924: GRAFSTEEN: Schoeman, Jacob Bernant (geb. 1846) en Erasmus, Johanna Hendrina (geb. 1850)

1969: Stamboom: Smit – Bornman – Schoeman – Cloete – Coetzee – Joubert – Erasmus – Jansen van Rensburg (LET WEL: Adriana Catharina BORNMAN se ouma word verkeerdelik aangedui as Hendrika Petronella Wilhelmina Jansen van Vuuren. Dit behoort te wees Jansen van Rensburg.)

FAMILIENAAM – SMIT

1735: DOOP: Smit, Geesje (geb. 173x) – OUERS: Smit, Erasmus en Van Emmenes, Cornelia

1736: DOOP: Smit, Martha (geb. 173x) – OUERS: Smit, Erasmus en Van Emmenes, Cornelia

1783: DOOP: KIND van Smit, Pieter en Kramer, Anna Dorothea

1785: DOOP: KIND van Smit, Pieter en Kramer, Anna Dorothea

1844: DOOP: Smit, Bernardus Gerhardus (geb. 1843) – OUERS: Smit, NW Venter, HH

1844: DOOP: Smit, Bernardus Gerhardus (geb. 1843) – sien BORNMAN lyn bokant

1848: DOOP: Smit, Johanna Katharina Maria (geb. 1847) – OUERS: Smit, NW Venter, KH SIEN getuies

1848: HUWELIK: Smit, Nicolaas Wilhelmus (C15) (geb. 1804) met Venter, Hendrina Helena

1848: HUWELIK: Smit, Nicolaas Wilhelmus (C15) (geb. 1804) – SIEN SMITH-SMIT

1852: STERFTEKENNIS: Smit, Anna Dorothea (geb. 1798) – KIND van Smit, Pieter en Nienaber, Maria

1856: DOOP: Smit, Nicolaas Wilhelmus (geb. 1856) – OUERS: Smit, NW en Venter, HH

1864: HUWELIK: Smit, Bernardus Gerhardus (D4) (geb. 1843) en Dreyer, Catharina Johanna Magdalena (geb. 1848)

1865: HUWELIK: Smit, Nicolaas Wilhelmus (C15) (geb. 1804)

1870: KERK: Dreyer, Catharina Johanna

1876: STERFTEKENNIS: Smit, Nicolaas Wilhelmus (geb. 1856) (SEUN van C15 NW Smit 1804)

1880: DOOP: Smit, Anna Elizabeth – KIND van Smit, Bernardus Gerhardus en Dreyer, Catharina Johanna Magdalena

1884: KERK: Smit, Bernardus

1901: STERFTEKENNIS: Venter, Pieter Albertus (geb. 1834) (PA van Venter, Hendrina Helena)

1929: HUWELIK: Smit, Bernardus Gerhardus (geb. 1904) (BJLS Smit 1913 se ouer broer)

1966: KERK: Smit, Bernardus Gerhardus (geb. 1904) (BJLS Smit 1913 se ouer broer)

1969: Stamboom: Smit – Bornman – Schoeman – Cloete – Coetzee – Joubert – Erasmus – Jansen van Rensburg (LET WEL: Adriana Catharina BORNMAN se ouma word verkeerdelik aangedui as Hendrika Petronella Wilhelmina Jansen van Vuuren. Dit behoort te wees Jansen van Rensburg.)

______________________